Serwis chwilowo niedostępny

W związku z ogłoszonym stanem alarmowym CHARLIE-CRP oraz koniecznością podwyższenia bezpieczeństwa usług informatycznych Politechniki Łódzkiej od dnia 24 marca 2022 r. do zakończenia obowiązywania stopnia alarmowego CHARLIE-CRP wprowadzone zostały następujące ograniczenia:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 22 do 6 oraz w soboty i niedzielę od 20 do 8 dostęp do wszystkich usług informatycznych spoza sieci PŁ będzie możliwy jedynie przy wykorzystaniu sieci VPN;
  • Szczegóły dostępu do usług poprzez sieć vpn, można znaleźć, poza godzinami nocnymi, pod adresem: https://www.uci.p.lodz.pl/uslugi/openvpn.

    Jednocześnie zwracamy się z prośbą do nauczycieli akademickich o taką organizację pracy, która nie wymaga nadsyłania sprawozdań, raportów i rozliczeń w godzinach wieczorowych. W przypadku wcześniej ustalonych innych zasad i terminów należy, z upoważnienia Prorektora ds. kształcenia, uwzględnić ww. nadzwyczajne okoliczności i potraktować ewentualne spóźnienia w przedstawieniu wymaganych materiałów jako usprawiedliwione.